Wymagania Egzaminacyjne

10 Kyu (minimum 1 miesiąc treningu), pomarańczowy pas.

 1. Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązanie pasa (obi).
 2. Znaczenie słowa kyoku-shin-kai oraz znajomość etykiety dojo i przysięgi dojo.pasy
 3. Liczenie po japońsku do 10.
 4. Pozycje: fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.
 5. Uderzenia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan)
 6. Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai, kake-wake-uke.
 7. Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mea-keage.
 8. Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
 9. Z aktywnej pozycji haisoku-dachi przejść do zenkutsu-dachi i wykonać techniki: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-gedan-barai, kake-wake-uke, hiza-geri, kin-geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).

9 Kyu (minimum 2 kolejne miesiące treningu), pomarańczowy pas z błękitnym pagonem

 1. Historia kyokushin karate.
 2. Pozycje: musubi-dachi, sanchi-dachi.
 3. Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-chudan-mawashi-tsuki, seiken-tate-tsuki (jodan, chudan, gedan).
 4. Bloki: seiken-chudan-soto-uke.
 5. Kopnięcia: mae-geri-chudan (chusuku).
 6. Kata: hikon-no-kata, sono-ichi.
 7. Oddychanie: nogare.
 8. Ippon kumite: tori (atakujący); jodan-tsuki, uke (broniący się); jodan-uke plus kontra chudan-gyaku-tsuki.
 9. Jiyu-ippon-kumite: atakujący: jodan-tsuki, broniący się: jodan-uke plus kontra seiken-chudan-mawashi-tsuki.
 10. Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący wykonuje atak ręką, broniący wykonuje jodan-uke plus jodan-gaku-tsuki i hiza-geri.
 11. Test kondycji:
  20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach
  10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach
  20 skłonów w przód z leżenia na plecach
 12. Test poruszania się w pozycji sanchin-dachi i zenkutsu-dachi stosując techniki zawarte w kiho-no-kata.

8 Kyu (minimum 3 kolejne miesiące treningu), błękitny pas.

 1. Pozycje: Kokutsu-dachi, kiba-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: uraken-shomen, seiken-shita-tsuki, jun-tsuki (jodan, chudan, gedan), shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu uchi-komi.
 3. Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.
 4. Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage (sokuto).
 5. Kata: taikyoku sono-ichi i sono-ni.
 6. Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
 7. Ippon-kumite: atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke plus kontra chudan-gyaku-tsuki.
 8. Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje seiken-chudan-tsuki, broniący się soto-uke plus seiken-shita-tsuki i gedan-mawashi-geri.
 9. Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke plus seiken-tate-tsuki i hiza-geri.
 10. Jiyu-kumite: wolna walka pod kątem zawodów.
 11. Test kondycji:
  25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach
  15 ugięć ramion w pdporze na palcach i kolanach
  25 skłonów w przód z leżenia na plecach
 12. Test poruszania się w pozycji kokutsu-dachi i kiba-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

7 Kyu (minimum 3 kolejne miesiące treningu), błękitny pas z żółtym pagonem.

 1. Pozycje: neko-ashi-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: tettsui-oroshi-ganmen-uchi, tettsui-kome-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo-uchi.
 3. Bloki: seiken-juji-uke (jodan, gedan), shuto-mawashi-uke.
 4. Kopnięcia: teisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.
 5. Kata: taikyoku sono-san, pinan sono-ichi.
 6. Sanbon-kumite: atakujący wykonuje 3 kroki atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki i gedan-tsuki, broniący się cofając wykonuje 3 kroki z kolejno jodan-uke, soto-uke, gedan-barai plus kontruje chudan-gyaku-tsuki i gedan-barai.
 7. Oddychanie: nogare i ibuki (san-kai).
 8. Ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się uchi-uke i uraken-shomen-uchi.
 9. Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się uchi-uke oraz kontruje technikami seiken-shita-tsuki, seiken-chudan-mawashi-tsuki i mawashi-geri-gedan.
 10. Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje seiken-jodan-tsuki, broniący się seiken-uchi-uke i kontruje stosując uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki i hiza-geri.
 11. Jiyu-kumite: randori.
 12. Test sprawnościowy:
  30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach
  20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach
  30 skłonów w przód z leżenia na plecach
 13. Test poruszania się w pozycjach zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi i noko-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kicho-no-kata.

6 Kyu (minimum 4 kolejne miesiące treningu), żółty pas.

 1. Pozycje: tsuru-ashi-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi-uchi, uraken-hizo-uchi, uraken-ganmen-oroshi-uchi, nihon-nukite (me-tsuki), yo-hon-nukite (jodan, chudan), hiji-jodan i chudan-ate.
 3. Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke/gedan-barai.
 4. Kopnięcia: yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan.
 5. Kata: pinan soni-ni.
 6. Renraku: atakujący: mae-geri-chudan i chudan-gyaku-tsuki; broniący się: soto-uke, gedan-barai i chudan-gyaku-tsuki.
 7. Ippon-kumite: atakujący: migi-jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki; broniący się: hidari-uchi-uke, soto-uke i gedan-barai kontrując gyaku-shuto-sakotsu-uchi.
 8. Jiyu-ippon-kumite: atakujący - migi-jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki ; broniący się - hidari-uchi-uke, soto-uke i gedan-barai kontrując mae-geri, chudan-mawashi-tsuki i chudan-mawashi-geri.
 9. Jiyu-kumite: I kyokushin-kumite.
 10. Jiyu-kumite: 10 x 2 min.
 11. Test sprawnościowy: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 40 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 12. Test poruszania się w pozycji zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, neko-ashi-dachi i tsuru-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

5 Kyu (minimum 4 kolejne miesiące treningu), żółty pas z zielonym pagonem.

 1. Pozycje: moro-ashi-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: shotei-uchi (jodan/chudan/gedan), hiji-age-ate-jodan.
 3. Bloki: shotei-uke (jodan/chudan/gedan), mae-mawashi-uke.
 4. Kopnięcia: ushiro-geri-chudan 3 metodami (przekrok z obrotem, obrót z miejsca, poprzez zakrok).
 5. Kata: pinan-sono-san.
 6. Kombinacje: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan i chudan-gyaku-tsuki.
 7. Oddychanie: ibuki i nogare wynonywane w sanchin-dachi z morote-uke i gyaku-tsuki.
 8. Ippon-kumite: atak - migi-mae-geri-chudan ; obrona - hidari-shotei-uke-gedan i kontra hidari-mae-geri-chudan i migi-jodan-gyaku-tsuki.
 9. Jiyu-ippon-kumite: atak - migi-mae-geri-chudan ; obrona - hidari-shotei-uke-gedan + kontra hidari-mae-geri-chudan, migi-chudan-gyaku-tsuki i migi-mawashi-geri-gedan.
 10. Jiyu-ippon-kumite: II kyokushin-kumite.
 11. Jiyu-kumite: 12 x 2 min.
 12. Test kondycyjny: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach, 30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 50 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 13. Test poruszania się w pozycji moro-ashi-dachi stosujac techniki zawarte w kihon-no-kata

4 Kyu (minimum 6 kolejnych miesięcy treningu), zielony pas.

 1. Pozycje: heiko-dachi, kake-dachi
 2. Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja, początek w aktywnej pozycji haisoku-dachi. Pozycja zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, sanchin-dachi, neko-ashi-dachi, kiba-dachi, moro-ashi-dachi, kake-dachi i tsuru-ashi-dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: 5 wariantow shuto w sanchin-dachi w kombinacji ; shuto-sakotsu-uchi, -ganmen-uchi, -uchi-komi i -uchi-uchi.
 4. Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach. Blok shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke.
 5. Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan (chusoku/haisoku), ushiro-geri-jodan.
 6. Kata: sanchin-no-kata.
 7. Jiyu-ippon-kumite: III kyokushinkai-kumite.
 8. Jiyu-kumite: 15 x 2 min. oceniając siłę, kondycję, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscypline.
 9. Test sprawnościowy: 30 ugięć ramion w podporze przodem na piesciach, 70 skłonów w przód z leżenia na plecach, 10 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 10 przeskoków przez własny pas w przód i tył.

3 Kyu (minimum 6 kolejnych miesięcy treningu), zielony pas z brązowym pagonem

 1. Pozycje: shiko-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń łokciem w pozycji kiba-dachi w kombinacji: chudan-hiji-ate, chudan-mae-hiji-ate, jodan-mae-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate i ushiro-hiji-ate.
 3. Bloki: 8 wariantów shuto w pozycji sanchin-dachi w kombinacji shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-mae-geden-barai, shuto-mae-mawashi-uke, shuto-juji-jodan-uke i shuto-juji-gedan-uke.
 4. Kopnięcia: mae-kakato-geri (jodan/chudan/gedan), ago-jodan-geri.
 5. Kata: pinan sono-yon, kihon-kata-sono-ni.
 6. Yakusoku-ippon-kumite: atakujący (tori) informuje jaki atak wykona, broniący się (uke) musi przygotować obronę i kontre z kiai.
 7. Jiyu-ippon-kumite: IV kyokushin-kumite
 8. Jiyu-kumite: 20 x 2 min.
 9. Test kondycyjny: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, 15 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 15 przeskoków nad pasem trzymanym oburacz.
 10. Test poruszania się w różnych pozycjach stosując techniki z kihon-no-kata
 11. Wiedza na temat Polskiego Zwiazku Karate i Komisji Kyokushin.

2 Kyu (minimum 8 kolejnych miesięcy treningu), brązowy pas.

 1. Uderzenia i cięcia: hiraken-tsuki (chudan/jodan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi-uchi, haishu (chudan/jodan), age-jodan-tsuki.
 2. Bloki: koken-uke (chudan/jodan/gedan).
 3. Kopnięcia: tobi-nidan-geri, tobi-gyaku-mae-geri, tobi-oi-mae-geri.
 4. Kata: pinan sono-go, geksai-dai.
 5. Renraku: lewa pozycja walki. Rozpoczęcie przez hidari-gedan-barai następnie seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki.
 6. Jiyu-ippon-kumite: V kyokushin-kumite.
 7. Jiyu-kumite: 25 x 2 min.
 8. Test sprawnościowy: 60 ugięć ramion w podporze przodem na pieściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na plecach, 100 skłonów w przód z leżenia na plecach ze skrętami do kolan, 20 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 20 przeskoków nad pasem trzymanym oburacz.
 9. Ukemi-waza: pady w bok raz w prawo raz w lewo.
 10. Karate-ne-waza.
 11. Znajomość przepisów walki sportowej kyokushin.

1 Kyu (minimum 12 kolejnych miesięcy treningu), brązowy pas z czarnym pagonem.

 1. Uderzenia i cięcia: ryoto-ken-tsuki (chudan/jodan), naka-yubi-ippon-ken (chudan/jodan), oya-yubi-ken (chudan/jodan), atama-tsuki (mae/yoko/ushiro).
 2. Bloki: kake-uke-jodan, haito-uchi-uke.
 3. Kopnięcia: jodan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, oroshi-soto-kakato-geri, tobi-yoko-geri.
 4. Kata: yantsu, tsuki-no-kata.
 5. Renraku: lewa pozycja walki. poruszanie się atakując: oi-tsuki, gyaku-tsuki, mawashi-tsuki, shita-tsuki. poruszanie się atakując: oi-mawashi-geri, oi-tsuki, gyaku-tsuki, gyaku-mawashi, gedan-barai.
 6. Tachi-waza: o-soto-gari, o-uchi-gari, de-ashi-barai, o-goshi, soei-nage.
 7. Jiyu-ippon-kumite: VI kyokushin-kumite.
 8. Jiyu-kumite: 25 x 2 min.
 9. Tameshiwari z użyciem 1 standardowej deski (30x20x2,5 cm): seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi, keri.
 10. Test sprawnościowy: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 100 skłonów w przód z leżenia na plecach z podwójnym skrętem, 25 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 30 przeskoków przez własny pas.
 11. Dobra znajomość nomenklatury japońskiej stosowanej w kyokushin.

1 Dan (minimum kolejny 1 rok treningu), czarny pas ze złotym pagonem.

 1. Znajomość całego materiału do 1 kyu włacznie.
 2. Uderzenia i cięcia: morote-haito-uchi (chudan/jodan), haito-uchi (gedan/chudan/jodan).
 3. Bloki: morote-kake-uke (chudan/jodan), osae-uke-chudan.
 4. Kopnięcia: kake-geri (kakato/chusoku), ushiro-mawashi-geri (gedan/chudan/jodan).
 5. Kata: tensho, saiha, taikyoku-ura.
 6. Renraku: migi-mawashi-geri-jodan, hidari-ushiro-mawashi-geri-jodan, migi-jodan-mae, hidari-mawashi-geri-jodan, migi-ushiro-mawashi-geri-jodan.
 7. Jiyu-ippon-kumite: wszystkie kyokushin-kumite.
 8. Jiyu-kumite: minimum 30 x 2 min.
 9. Tameshiwari z użyciem 2 standardowych desek: seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi, keri-waza.
 10. Test sprawnościowy: 80 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 25 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 150 skłonów w przód z leżenia na plecach, 100 przysiadów, 25 przeskoków nad kijem trzymanym w rękach.
 11. Wszystkie techniki w odwrotnej pozycji gyaku.
 12. Posiadanie przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy.

2 Dan (minimum kolejne 3 lata treningu), czarny pas z dwoma złotymi pagonami.

 1. Znajomość całego materiału do 1 dan włącznie.
 2. Uderzenia i cięcia: toho-uchi, keiko-uchi.
 3. Bloki: hiji-uke-chudan, gedan-shotei-morote-uke, gedan-shuto-morote-uke.
 4. Kopnięcia: tobi-ushiro-geri, tobi-ushiro-mawashi-geri, tobi-mawashi-geri, age-kakato-ushiro-geri.
 5. Kata: kanku-dai, geksai-sho, seianchin, pinan sono-ichi ura.
 6. Jiyu-kumite: minimum 35 x 2 min.
 7. Tameshiwari z użyciem 2 standardowych desek: minimum 4 techniki.
 8. Test sprawnościowy: 90 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 2 palcach, 150 skłonów w przód z leżenia na plecach, 100 przysiadów.
 9. Udział w Mistrzostwach Polski lub miedzynarodowym turnieju.
 10. Posiadanie uprawnień sędziego krajowego.

3 Dan (minimum kolejne 3 lata treningu), czarny pas z trzema złotymi pagonami.

 1. Znajomość całego materiału do 2 dan włącznie.
 2. Kata: sushi-ho, garyu, seipai, pinan-sono-ni, san i yon ura, Bo-kata-tsyon.
 3. Jiyu-kumite: minimum 50 walk po 2 minuty.
 4. Tameshiwari: minimum 5 technik.
 5. Test kondycyjny: 100 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
  25 ugięć ramion w podporze przodem na 2, 3, 5 palcach,
  200 uniesień tułowia z leżenia na plecach ze skrętem tułowia,
  150 przysiadów.
 6. Posiadanie licencji sędziego międzynarodowego oraz wiedzy medycznej na poziomie ratownika.

Wymagania egzaminacyjne na wyższe stopnie dan są w gestii Światowej Organizacji Kyokushin Honbu Tokyo.

 

Wymagania poniżej 14 roku życia

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu-junior
15 lat i młodsi (decyduje rok urodzenia)10 -1 kyu – junior (pomarańczowy pas z jednym czerwonym pagonem)
Minimum 2 miesiące ciągłego treningu

Teoria.
Właściwy sposób składania Karate-Gi
Właściwy sposób noszenia Karate-Gi
Etykieta Dojo

Sprawność
Zaciskanie pięści, „kołyska” na plecach

Pozycje
Fudo Dachi

Uderzenia
Seiken tsuki (chudan, jodan, gedan)
Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki
Seiken morote gedan barai (kakewake uke)

Kopnięcia
Hiza ganmen geri

10 -2 kyu – junior (pomarańczowy pas z dwoma czerwonymi pagonem)
Minimum 2 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria

Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai
Przysięga Dojo

Sprawność
„Kołyska” na brzuchu, skłon w przód /dłonie dotykają podłogi/

Pozycje
Yoi Dachi,
Zenkutsu Dachi

Uderzenia
Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan) ,
Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki
Seiken mae gedan barai
Seiken jodan uke

Kopnięcia
Kin geri

Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, seiken oi tsuki jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, seiken jodan uke, Kontra: Kin geri.

9 -1 kyu – junior (pomarańczowy pas, niebieski i jeden czerwony pagon)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
Znaczenie Kanku
Znaczenie słów Karate, Kyokushinkai i Shinkyokushinkai

Sprawność
Przewrót w przód, skłon w przód rozkroku /łokcie dotykają podłogi/
5 pompek na dłoniach i kolanach, 5 przysiadów, 5 brzuszków

Pozycje
Musubi Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)
Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki (uke)
Seiken chudan soto uke

Kopnięcia (geri)
Chusoku mae keage

Kata
Kihon Sono ichi

Ćwiczenia z oddechem
Nogare

Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu Dachi, Seiken oi tsuki chudan
Obrona: Zenkutsu Dachi, Seiken chudan soto uke , Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan

9 -2 kyu – junior (pomarańczowy pas, niebieski i dwa czerwone pagony)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria
Masutatsu Oyama – twórca Karate Kyokushin

Sprawność
„Mostek” w tył, skłon w przód /głowa dotyka kolan/
10 pompek na dłoniach i kolanach, 10 przysiadów, 10 brzuszków

Pozycje
Uchi hachiji dachi
Prawidłowe przyjęcie pozycji walki

Uderzenia (tsuki, uchi)
Seiken ago uchi

Bloki (uke)
Seiken chudan uchi uke

Kopnięcia (geri)
Chusoku chudan mae geri

Kata
Taikyoku Sono ichi,

Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken chudan uchi uke, Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan

Renraku
Seiken gyaku tsuki (chudan lub jodan), mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki

8 -1 kyu – Jenior (niebieski pas z jednym czerwonym pagonem)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
przysięga Dojo

Sprawność
Przewrót w tył, skłon w przód w rozkroku /głowa dotyka podłogi/
15 pompek na dłoniach i kolanach, 15 przysiadów, 15 brzuszków

Pozycje (dachi)
Sanchin Dachi
Kiba Dachi
Stały dystans w pozycji walki

Uderzenia (tsuki, uchi)
Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan)
Uraken shita tsuki

Bloki (uke)
Seiken chudan uchi uke gedan barai

Kopnięcia (geri)
Chusoku jodan mae geri

Kata
Taikyoku Sono Ni

Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, mae geri chudan chusoku
Obrona: Kiba – Dachi (450), Seiken oi chudan Soto uke, Kontra: gyaku tate tsuki jodan

Renraku
Poruszanie się w zenkutsu dachi do przodu, do tyłu i mawate z oi uke/ gyaku tsuki

8 -2 kyu – Jenior (niebieski pas z dwoma czerwonymi pagonami)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria
Historia Karate-Do,

Sprawność
Pady: yoko ukemi
20 pompek na dłoniach i kolanach, 20 przysiadów, 20 brzuszków

Pozycje (dachi)
Kokutsu Dachi,
Poruszanie się w pozycji walki (przód –tył),

Uderzenia (tsuki, uchi)
Seiken jun tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki (uke)
Seiken morote chudan uchi uke

Kopnięcia (geri)
Teisoku soto mawashi keage

Kata
Taikyoku Sono San

Sanbon kumite wariant I
W pozycji Zenkutsu – Dachi:
I Krok atak: seiken oi tsuki jodan – obrona: seiken oi jodan uke
II Krok atak: seiken oi tsuki chudan – obrona: seiken oi soto uke
III Krok atak: seiken oi tsuki gedan – obrona: seiken oi mae gedan barai + seiken gyaku tsuki chudan + seiken oi mae gedan barai

Ippon Kumite
———————————–
Renraku
Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan
barai, wejście do zenkudsu dachi, seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki mawate (seiken chudan uchi uke) pozycja walki.

7-1 kyu – Junior (niebieski pas, jeden żółty i jeden czerwony pagon)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria
Historia Karate Kyokushinkai,

Sprawność
Skłon głową do ziemi w siadzie w rozkroku
15 pompek na dłoniach, 10 przeskoków z przysiadu nad partnerem, 10 „scyzoryków” z leżenia na plecach

Pozycje (dachi)
Poruszanie się na boki w pozycji walki

Uderzenia (tsuki, uchi)
Tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
Tettsui komekami uchi

Bloki (uke)
Seiken mawashi gedan barai

Kopnięcia (geri)
Heisoku (Sokuto) uchi mawashi keage

Kata
Pinan Sono Ichi

Ćwiczenia oddechowe
Gyaku Nogare

Ippon kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki gedan
Obrona: zenkutsu – Dachi, Seiken mawashi uke gedan barai, kontra: Kokutsu – Dachi, Tettsui Mae yoko uchi jodan

Kumite
Jiyu Kumite – ————————————————————-

7-2 kyu – Junior (niebieski pas, jeden żółty i dwa czerwone pagony)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria
Historia Shinkyokushinkai,

Sprawność
Pady: ushiro ukemi,
20 pompek na dłoniach, 15 przeskoków z przysiadu nad partnerem, 15 „scyzoryków” z leżenia na plecach

Pozycje (dachi)
Neko ashi dachi
Zejście z linii ciosu w pozycji walki

Uderzenia (tsuki, uchi)
Tettsui ganmen oroshi uchi
Tettsui hizo uchi
Seiken jun tsuki

Bloki (uke)
Shuto mawashi uke

Kopnięcia (geri)
Kansetsu geri (sokuto)

Kata
Sakugi Kata Sono Ichi

Ćwiczenia oddechowe
Ibuki sankai
Ippon kumite
——————————————————————–
Kumite
Jiyu Kumite – 4 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

6 -1 kyu – Junior (żółty pas i jeden czerwony pagon)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria
Liderzy Organizacji Shinkyokushinkai na Świecie

Sprawność
Stanie na rękach pod ścianą
25 pompek na dłoniach, 20 przeskoków z przysiadu nad klęczącym (na łokciach i kolanach) partnerem, 20 „scyzoryków” z leżenia na plecach

Pozycje (dachi)
Heiko Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)
Uraken shomen ganmen uchi
Uraken sayu ganmen uchi
Uraken hizo uchi
Uraken ganmen oroshi uchi

Bloki (uke)
Osai Uke

Kopnięcia (geri)
Sokuto yoko keage
Gedan mawashi geri (chusoku, haisoku)

Kata
Kihon Kata sono ni

Ippon kumite
————————————-
Kumite
Jiyu Kumite – 5 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

6 -2 kyu – Junior (żółty pas i dwa czerwone pagony)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria
Liderzy Organizacji Shinkyokushinkai w Polsce

Sprawność
Gwiazda gimnastyczna na obie strony
30 pompek na dłoniach, 25 przeskoków z przysiadu nad klęczącym (na łokciach i kolanach)10 podciągnięć kolan do klatki piersiowej w zwisie na drabinkach

Pozycje (dachi)
Tsuru Ashi Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)
Uraken mawashi uchi
Nihon nukite (uderzamy w przód – Me tsuki)
Yonhon nukite (jodan, chudan)

Bloki (uke)
Seiken juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri)
Mawashi geri chudan (haisoku i chusoku)

Kata
Pinan Kata Sono Ni

Ippon kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Nihon Nukite jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken juji uke jodan, Kontra: Sanchin – Dachi, uraken Shomen Gamnen Uchi

Kumite
Jiyu Kumite – 6 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

5-1 kyu – Junior (żółty pas, jeden zielony i jeden czerwony pagon)

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria
Liderzy Organizacji Shinkyokushinkai w Europie

Sprawność
35 pompek na dłoniach, 15 wyskoków z przysiadu z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej, 10 wznosów wyprostowanych nóg powyżej kąta prostego w zwisie na drabinkach

Pozycje (dachi)
Shiko dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)
Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke)
Shotei Uke (jodan)

Kopnięcia (geri)
Sokuto chudan yoko geri

Kata
Taikyoku sono ichi – ura

Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan,
Obrona: Zenkutsu – Dachi, Shotei uke jodan, Kontra: Moro Ashi – Dachi, shotei uchi chudan

Renraku:
Mae geri chudan chusoku, kansetsu geri 45o, mawashi geri chudan, gyaku tsuki chudan.

Kumite
Jiyu Kumite – 7 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

5-2 kyu – Junior (żółty pas, jeden zielony i dwa czerwone pagony)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria
Znajomość ogólnych zasad i przepisów walki sportowej

Sprawność
40 pompek na dłoniach, 20 wyskoków z przysiadu z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej, 15 wznosów wyprostowanych nóg powyżej kąta prostego w zwisie na drabinkach
6 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz

Pozycje (dachi)
Moro ashi dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)
Jodan Hiji ate

Bloki (uke)
Shotei Uke (chudan, gedan)

Kopnięcia (geri)
Ushiro geri (chudan lub gedan)

Kata
Pinian sono san

Ippon Kumite
——————————————————–
Renraku:
Mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, gyaku tsuki chudan.

Kumite
Jiyu Kumite – 8 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

4-1 kyu – Junior (zielony pas z jednym czerwonym pagonem)
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Ogólne
Wiedza na temat Światowej Organizacji Shinkyokushinkai

Sprawność
45 pompek na pięściach, 45 „brzuszków”, 25 wyskoków z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej,6 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
8 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz,
4 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Pozycje (dachi)
Heisoku dachi ,

Uderzenia (tsuki, uchi)
Shuto Sakotsu uchi, Shuto uchi komi, Shuto yoko ganmen uchi,

Bloki (uke)
Shuto jodan uchi uke, Shuto jodan uke, Shuto chudan soto uke

Kopnięcia (geri)
Mawashi geri jodan (chusoku, haisoku)

Kata
Sanchin no kata

Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
Obrona: Kokutsu – Dachi, Shuto chudan uchi uke Kontra: Jodan Yoko Geri

Sanbon kumite wariant II
Atak (1): seiken oi tsuki jodan, obrona (1): Seiken jodan uke + trzeci krok z kontrą: gyaku tsuki jodan
Atak (2): seiken oi tsuki chudan, obrona (2): Seiken chudan soto uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan

Kumite
Jiyu Kumite – wolna walka – 9 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

4-2 kyu – Junior (zielony pas z dwoma czerwonymi pagonami)
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Ogólne
Wiedza na temat Polskiej i Europejskiej Organizacji Shinkyokushinkai

Sprawność
50 pompek na pięściach, 50 „brzuszków”, 30 wyskoków z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej,8 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
10 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz,
6 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Pozycje (dachi)
—————————-
Uderzenia (tsuki, uchi)
Shuto hizo uchi, Shuto jodan uchi uchi,
Bloki (uke)
Shuto chudan uchi uke , Shuto mae gedan barai, Shuto mae mawashi uke

Kopnięcia (geri)
Yoko geri jodan sokuto
Ushiro geri jodan

Kata
Sakugi sono ni

Ippon Kumite
—————————-
Sanbon kumite wariant II
Atak (3): seiken oi tsuki chudan, obrona (3): Seiken chudan uchi uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan
Atak (4): mae geri chudan chusoku, obrona (4): mae gedan barai + trzeci krok z kontrą gyaku mawashi geri jodan (po kopnięciu stawiamy nogę wprzód do zenkutsu dachi)

Kumite
Jiyu Kumite – wolna walka – 10 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

3-1 kyu – Junior (zielony pas z jednym brązowym i jednym czerwonym pagon)

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria
Znajomość zasad i przepisów rozgrywania zawodów kumite

Sprawność
55 pompek na pięściach, 55 „brzuszków”, minimum 50 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 1 minuty, 9 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
13 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz,
7 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Pozycje (dachi)
————————————-
Uderzenia (tsuki, uchi)
Hiji ate (chudan, jodan), Chudan mae hiji ate,

Bloki (uke)
Shuto jodan juji uke

Kopnięcia (geri)
Mae Kakato geri (chudan, gedan)

Kata
Pinan sono yon,

Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, jodan Shuto juji uke, Contra: kokutsu – Dachi, Ushiro Hiji Ate

Kumite
Jiyu Kumite – wolna walka
12 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

3-2 kyu – Junior (zielony pas z jednym brązowym i dwoma czerwonymi pagonami)
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria
——————————————-
Sprawność
60 pompek na pięściach, 60 „brzuszków”, minimum 60 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 1 minuty, 10 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
15 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz,
8 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Pozycje (dachi)
Kake dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)
Age hiji ate /jodan, chudan/, Ushiro hiji ate, Oroshi hiji ate

Bloki (uke)
Shuto gedan juji uke

Kopnięcia (geri)
Mae Kakato geri (jodan),

Kata
Sakugi sono san

Ippon Kumite
——————————————–
Kumite
Jiyu Kumite – wolna walka
15 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

2-1 kyu – Junior (brązowy pas)
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria
Znajomość zasad i przepisów rozgrywania zawodów kata

Sprawność
65 pompek na pięściach, 15 pompek na 5 palcach, 65 „brzuszków”, minimum 80 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 90 sekund, 10 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
17 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz,
9 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Uderzenia (tsuki, uchi)
Hiraken (Hiraken tsuki /jodan, chudan/, Hiraken oroshi uchi, Hiraken mawashi uchi
Age jodan tsuki

Bloki (uke)
Koken uke (jodan)

Kopnięcia (geri)
Nidan tobi geri,

Kata
Pinan sono go

Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Jodan Hira Ken Tsuki
Obrona: Neko Ashi – Dachi, Jodan Koken Uke, Kontra: Kiba – Dachi (450), Jodan Age Tsuki

Renraku
———————————————————
Kumite
Jiyu Kumite – 17 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

2-1 kyu – Junior (brązowy pas)
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria
——————————————————-
Sprawność
70 pompek na pięściach, 20 pompek na 5 palcach, 70 „brzuszków”, minimum 90 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 90 sekund, 12 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
20 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz,
10 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Uderzenia (tsuki, uchi)
Haishu (jodan, chudan)
Koken uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke)
Koken uke (chudan, gedan)

Kopnięcia (geri)
Mae tobi geri

Kata
Gekisai dai

Ippon Kumite
——————————————————–
Renraku
Cofnięcie i blok seiken mae gedan barai, wysunięcie w przód seiken ago uchi, wysunięcie w przód seiken chudan gyaku tsuki, krok w przodu i kopnięcie hiza ganmen geri, następnie mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, ushiro geri chudan, seiken mae gedan barai, seiken gyaku chudan tsuki.

Kumite
Jiyu Kumite – 20 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

1-1 kyu – Junior (brązowy pas z jednym czarnym i jednym czerwonym pagonem)
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Sprawność
75 pompek na pięściach, 15 pompek na koken, 75 „brzuszków”, minimum 100 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 2 minut, 12 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
22 przeskoki przód-tył nad pasem trzymanym oburącz,
10 przeskoków techniką yoko tobi geri przez pas trzymanym na wysokości bioder,
11 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Uderzenia (tsuki, uchi)
Ryuto ken tsuki (jodan, chudan)

Bloki (uke)
Chudan haito uchi uke

Kopnięcia (geri)
Yoko tobi geri
Jodan uchi haisoku geri

Kata
Tsuki no kata

Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken Oi Tsuki Chudan
Obrona: Kokutsu – Dachi, Chudan Haito Uchi Uke, Kontra: Jodan Uchi Haisoku Mawashi Geri

Renraku
——————————————————
Kumite
Jiyu Kumite – 22 walki z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

1-2 kyu – Junior (brązowy pas z jednym czarnym i dwoma czerwonymi pagonami)
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Sprawność
80 pompek na pięściach, 20 pompek na koken, 80 „brzuszków”, minimum 120 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 2 minut, 15 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
25 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz,
15 przeskoków techniką yoko tobi geri przez pas trzymanym na wysokości bioder,
12 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Uderzenia (tsuki, uchi)
Naka Yubi ippon ken (jodan, chudan) , Oya yubi ken

Bloki (uke)
Kake uke (jodan, chudan)

Kopnięcia (geri)
Oroshi uchi kakato geri
Oroshi soto kakato geri

Kata
Yantsu

Ippon Kumite
——————————————————
Renraku
Część 1: seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki,
Część 2: oi mawashi geri haisoku jodan (przednia noga), seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, mawashi geri haisoku jodan (tylnia noga).

Kumite
Jiyu Kumite – 25 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów